Voorwaarden

Voorwaarden verenigingen voor deelname

  1. Iedereen moet lid kunnen zijn/worden van de vereniging.
  2. De vereniging dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
  3. De vereniging is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Noord Veluwe en heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.
  4. De vereniging heeft haar hoofdrekening of opent een hoofdrekening bij Rabobank Noord Veluwe.
  5. Verenigingen kunnen maar één keer in aanmerking komen voor de Rabobank Clubkas Campagne (dus geen subafdelingen/subcommissies).
  6. De vereniging dient een maatschappelijk doel.
  7. De vereniging is verplicht om de bijdrage van de Clubkas Campagne te besteden aan activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving op de Noord-Veluwe. Hieronder valt in veel gevallen ook het primaire doel van de vereniging, zoals in de statuten en doelstelling staat verwoord. Feesten en partijen zijn hierbij uitgesloten. Het doel dient bij aanmelding voor deelname aan de Clubkas Campagne te worden opgegeven.
  8. Een vertegenwoordiger van de vereniging is verplicht aanwezig tijden de uitreiking medio april. Indien de vereniging niet aanwezig is, houdt Rabobank Noord Veluwe het recht om geen uitbetaling te doen.

Klik hier voor een lijst van verenigingstypen die niet kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Voorwaarden om te kunnen stemmen op verenigingen

  1. U moet lid zijn van Rabobank Noord Veluwe.

Let op! Bent u klant van Rabobank Noord Veluwe, dan bent u niet automatisch lid. Dit moet u zelf kosteloos hebben aangevraagd.

Meer informatie over het lidmaatschap?

Klik hier voor meer informatie over het gratis lidmaatschap van uw Rabobank