Voorwaarden

 • De vereniging of stichting heeft leden;
 • Een stichting heeft het karakter van een vereniging;
 • Is gevestigd binnen het werkgebied van Rabobank Noord Veluwe en heeft een lokaal karakter (niet regionaal of landelijk);
 • Dient een maatschappelijk doel;
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Heeft haar hoofdrekening of opent een hoofdrekening bij Rabobank Noord Veluwe;
 • Besteedt de donatie van het Clubkas Fonds aan een maatschappelijk doel;
 • Voor uitbetaling van de donatie dient een vertegenwoordiger van de vereniging aanwezig te zijn tijdens de uitreiking op 19 mei;
 • Het uit te keren bedrag per vereniging is maximaal € 5.000,-;
 • Politieke en religieuze organisaties zijn uitgesloten;
 • Verenigingen hebben een hobbymatig karakter;
Bij twijfel beslist de directie van Rabobank Noord Veluwe of deelname mogelijk is.