Deelnemers 2017


Gemeente Elburg - Doornspijk

Buurtvereniging Hoge Enk

Chr. Geref. Zangv. Rehoboth

Christelijke Muziekvereniging Juliana

Christelijke Vrouwenbond Hoge Enk

Christelijke Vrouwen Vereniging De Bron

Doornspijkse Gymnastiek Vereniging - D.G.V.

D.S.V. '61

Gospelkoor The Spirit

IJsvereniging Doornspijk

Interkerkelijk koor Deo Cantemus

Interkerkelijk koor His Reflection

Oranjevereniging Doornspijk Moed en Vertrouwen

P.C. en L.R. De Werfhorstruiters

Schaakvereniging Caissa

Zanggroep ''ODEO''

Gemeente Elburg - Elburg

Badmintonclub 't Harde

Basketballvereniging GS Stars

Buurtbusvereniging Elburg-Oldebroek

E.H.B.O. afd. Doornspijk-Elburg

Elburger Sport Club

Elburgs Mannenkoor Oefening Baart Kunst

Elburgs Volleybal Vereniging

Gymnastiekvereniging S.S.S.

Hervormd Kerkkoor Rafidim

Hondenvereniging Elburg

IJsclub Toch Gekregen

Kop van 't Ende

Koraal

Korfbalvereniging Elburg

Modelbouwvereniging Jules Verne

Muziekverenging Concordia Elburg

Oranjevereniging Elburg

Oudheidkundige vereniging Arent Thoe Boecop

Scouting N.S. Rambonnet

Speeltuin de Wildebras

S.T.G. Elburg

Tennis Club Elburg

Twirlvereniging Infinity

Vereniging Vrienden van Museum Elburg

Volkstuinvereniging Robbertsmaten

Zonnebloem afd. Elburg

Gemeente Elburg - Oostendorp

Christenvrouw afd. Oostendorp

CMV Excelsior Oostendorp

Schietsportvereniging Oostendorp

Twirl- en Slagwerkgroep Excelsior Oostendorp

Gemeente Elburg - 't Harde

Biljart Club 't Harde

Bridgeclub 't Harde

Christelijke Mannenkoor 't Harde

Christenvrouw afd 't Harde

Gelders Oratoriumkoor

I.G.K.'t Harde e.o.

Jeu de Boules Club 't Harde

L.T.C. 't Harde

Ontspanning door Inspanning (ODI)

Oranjevereniging 't Harde

Schietsportvereniging de Schutter

TOG 't Harde

Zonnebloem afd. 't Harde

Z.P.C. De Hokseberg

Gemeente Epe - Emst

Bridge Club B.B.B.

C.G.Z. De Lofstem

De Spinners

Eper Wegpiraten Koor

Gymnastiek Vereniging S.V.A.

Muziekvereniging Prins Bernhard Emst

Speeltuinvereniging Emst

Vereniging Gortel Niersen

Voetbalvereniging Emst

Vrouwen van Nu afd. Vaassen - Emst

Zang en Vriendschap

Gemeente Epe - Epe

Accordeonvereniging Kunst Na Arbeid Epe

Amateur Fotografen Vereniging Epe

AV Cialfo

BadmintonClub BC '70 Veluwe

Basketball All Stars Epe (BASE)

Bijenvereniging de Imme

Buurtvereniging Vemde-Norel

Buurtvereniging Zuuk

Carnavalsvereniging De Darpspompers

Dialectkring Gemeente Epe

Exspecto

E.Z.C. '84

Gospelkoor Sign

Gymnastiekvereniging Hercules

Hippische Vereniging Epe

Historische Vereniging Ampt Epe

Interkerkelijk Koor To You

JBC Epétanque

K.N. N.V. Afdeling Epe-Heerde

Koninklijke muziekvereniging Harmonie Epe

Koren in Epe

Mixed Hockey Club Epe

Modelbouwclub Epe

Ned. Patienten Ver. Epe en omgeving

Ponyclub & Rijvereniging W.E.T.

Regionaal Oratoriumkoor Epe

Schaakvereniging De Zeven Pionnen

Schaatsvereniging D.S.O.

Sint Maartensgilde

Speeltuinvereniging Jolijt

Sportvereniging Wissel

SV Epe

TV Epe

Vereniging Hart en Spel

Vereniging Ouderraad De Zuukerschool

Video-filmgroep De Cycloop

Vogelvereniging ''De Goudvink''

Volleybalvereniging Ormi

Vrouwenkoor 't Kump Weh

Vrouwen van Nu afd. Epe

Wandelsportvereniging WIOS Epe

Wijkvereniging Burgerenk

Wijkvereniging Hoge Weerd

Wilhelminavereniging

Zonnebloem afd. Epe-Emst

Gemeente Epe - Oene

Biljartvereniging ''Dorpszicht''

Christenvrouw Yentl

Gospelkoor Alemet

Muziekvereniging Vriendschap

Oener Toneel Vereniging

Oranjevereniging O.E.N.E.

Oranjevereniging O.Z.O.

Projectkoor Jubilate Deo

S.V. Gazelle

Voetbalvereniging Oene

VrouwenActief Oene

Gemeente Epe - Vaassen

Buurtvereniging 't Loar

Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers

Christelijke Mannenkoor Looft Den Heere

Christelijk Gemengde Zangvereniging Hosanna

c.s.v. VIOS Vaassen

E.H.B.O. afd. Vaassen

Gymnastiek Vereniging Agios

Handbalvereniging C.V.O.

Hengelaarsvereniging Ontspanning Vaassen-Epe

Houdt De Ketting Strak

Korfbalvereniging Regio '72

Nenoni Vrouwenpopkoor

Oranjecommissie Vaassen

Oudervereniging Geerstraatschool

P.C.A.O. - Particuliere Club Alleenstaande Ouderen

Popkoor Afslag 26

Scouting Maarten van Rossum

Shantykoor "Kantje Boord"

Speeltuin- Wijkvereniging de Kouwenaar

TC de Kouwenaar

Tennisclub Vaassen

Toneelgroep Dindoa

Vaassens Fanfare Corps

Voetbalvereniging K.C.V.O.

Volkstuinvereniging 't Heggerveld

Volleybalvereniging Blok E.V.C.

Zonnebloem afd. Vaassen

Gemeente Heerde - Heerde

AV De Gemzen

Blauwe Doffer

Bridgeclub Heerde

Bridgeclub 't Posthuus

Buurtbusvereniging VE.VO.MA.

Buurtvereniging De Langeslag

Buurtvereniging Hoornerveen

Buurtvereniging Horsthoek

Buurtvereniging 't Broek

Buurtvereniging Zuppeld Z.V.O.

Christelijke Jongeren Vereniging Gedenk 't Woord

Christelijke Muziekvereniging Soli Deo Gloria

Christenvrouw afd. Heerde

De Horsthoekruiters

Fotoclub De Sprengen

Gemengd Koor Arioso

Heerder Badminton Club

Heerder Historische Vereniging

Hervormde Vrouwen Vereniging

H.L.T.C. - Heerder Lawn Tennis Club

Interkerkelijk Gospelkoor Ichthus

Jeu de Boules "OR TOSS"

Kinderkoor de Herghesangertjes

Koninklijk Fanfarecorps Wilhelmina

Koor De Regenboog

Mannenkoor De Lofzang Heerde

Modelvliegclub Noord-Oost Veluwe

Music 4 All

Nederlandse Bijenhouders Vereniging afd. Heerde

Oranjevereniging Heerde

Oranjevereniging Prinses Beatrix

Scouting Buys Ballot Epe-Heerde

Skeelerclub Oost Veluwe

Speeltuinvereniging De Schotkamp

Sportfokkersvereniging Heede en omstreken

Tafeltennisvereniging Vined

T.C. Heerde

Toneelvereniging NEON

Voetbalvereninging S.E.H.

Vogelhoudersvereniging De Vriendschap

Volkstuinvereniging Heerde

Volleybalvereniging Langhenkel-HEC

Vrouwen van Nu afd. Heerde

VV Heerde

Zonnebloem afd. Heerde

Zwemvereniging Octopus

Gemeente Heerde - Veessen

IJsclub de Hank

Muziekvereniging VIVO

Oranjecomite Veessen Vorchten Marle

Voetbalvereniging VEVO

Gemeente Heerde - Wapenveld

Buurtvereniging de Bruggenhoek

Buurtvereniging de Wolbert

Chr. Gemengde Zangvereniging Lofstem

Damclub Ons Genoegen

De Sportvisser

Gospelkoor Shine and Testify

Gymnastiekvereniging Wapenveld

Het Wapenvelds Gerij

L.R. en P.C. De Schaapskooiruiters

Oranjevereniging Maxima

P.V. Gevleugelde vrienden

Reumapatientenvereniging Noord-Oost Veluwe (RPV)

Schietvereniging Wapenveld

Speeltuinvereniging Pinkeltje

Tennisvereniging Wapenveld

Volkstuinvereniging Wapenveld

VV Wapenveld

Wapenvelds Piratenkoor

W.Z.C. Wapenveld

Gemeente Nunspeet - Elspeet

De Blieë Bie

Elspeetse Sportvereniging afd. Gymnastiek

Elspeets Fanfare Korps

Elspeets Mannen Ensemble

Mannenkoor Con Amore

Oranje Vereniging Elspeet

Politie Hond Vereniging De Mecheldrift

Psalmzangvereniging De Lofstem

Tennis Vereniging Elspeet

Viva Vox, Chr. Gemengd Koor

Volleybalvereniging ESV

VV Elspeet

Zangver. Vox Humana Elspeet

Gemeente Nunspeet - Hulshorst

Buurtvereniging Hulshorst

Hervormd Gospelkoor Re:Vision

IJsclub Hulshorst

LR- Hulshorst & PC de Bosrakkers

PHDV de Trouwe Vriend

Tennisvereniging Hulshorst

Voetbalvereniging Hulshorst

Zangvereniging Crescendo

Gemeente Nunspeet - Nunspeet

Algemene Zaalvoetbalvereniging Nunspeet (AZVN)

Badmintonclub Hellas

Biljartclub SVOP

Bridgeclub Mabri

Bridgeclub WOBRI

Chr. Geref. Zangvereniging Laudate Deum

Christenvrouw Hulshorst - Nunspeet

Dameskoor de Ladies

De Keltische Keilers

E.H.B.O. afd. Nunspeet

Football Club Marktzicht

Gospelkoor Genesis

Gymnastiekvereniging Nunspeet

Harmonie

Hart in Beweging Nunspeet

Heeren van Nunspeet

IVN Noordwest-Veluwe

Kleindiersportvereniging Ons Ideaal

Korfbalvereniging Hellas

Mannenkoor Salvatori

Modelspoorvereniging De Drijfstang

Nunspeeste Ruiterclub en Ponyclub Klein maar Dapper

Nunspeetse Bridge Club

Nunspeetse Golfvereniging ''De Verwaeyde Sandbergen''

Nunspeetse Rookvrije Bridgeclub

Nunspeets Kleinkoor

Nunspeets Mannenkoor

Nunspeter Bijenvereniging

Nuwenspete

Oranjevereniging Nunspeet

Passage, chr. maatschappelijke vrouwenbeweging

Postduivenvereniging De Zilvermeeuw

Postzegelvereniging

Scouting Nunspeet

Sing4Fun

S.V. ''De Burgerwacht''

Tafeltennisvereniging Leogang

TC ''De Volharding''

Tennisclub ''De Wiltsangh''

Twirlvereniging Fearless

Vogelsportvereniging De Nachtegaal

Volkstuinvereniging De Kleine Bunt

Volleybal Vereniging Hellas

VV Nunspeet

Watersportvereniging Veluwemeer

Zangvereniging Jubilate Deo

Zonnebloem afd. Nunspeet

Zonnebloem Regio Noord Veluwe

Gemeente Nunspeet - Vierhouten

Bijenvereniging Vierhouten

Dorpsgemeenschap Vierhouten

Lawn Tennisvereniging Vierhouten

Oranje--IJsvereniging Vierhouten

Veldvoetbalvereniging Vierhouten '82

Vierhouter Koor

Gemeente Oldebroek - Hattemerbroek

CV de Tolhekkers

Dam- & Schaakvereniging Denk & Zet

Oranjevereniging Hattemerbroek

Speeltuinvereniging de Vogelenzang

S.V. Noord Veluwe Boys

Toneelvereniging Irene

Zonnebloem afd. Wezep-Hattemerbroek

Gemeente Oldebroek - Oldebroek

ATB Vereniging Oldebroek

Chr. Gem. Zangvereniging Vox Humana

Christelijke Oranjevereniging Oldebroek

Christelijk Kinderkoor jong Oldebroek

Dartvereniging Oldebroek

Gymvereniging S.O.S.

Koor Een Nieuw Lied

Muziekvereniging Concordia Oldebroek

N.T.S. District "Veluwe"

Oudheidkundige vereniging De Broeklanden

Paardensportvereniging Noord Veluwe

Pluimvee, Pelsdieren, Sierduiven, Sier- en Watervogelsfokkersvereniging "Sport-Veredelt"

Seniorenkoor Oldebroek

Skeelervereniging Wijheruit

Speeltuinvereniging Op de Wip

Speeltuinvereniging 't Wilde Westen

Vocal Match Oldebroek

Voetbalvereniging O.W.I.O.S.

Volleybalvereniging Blauw Wit

Warmbloedpaardenfokvereniging Oldebroek e.o.

Zonnebloem afd. Oldebroek-Oosterwolde-'t Loo

Gemeente Oldebroek - Oosterwolde

Christenvrouw afd. Oosterwolde

CMV David Oosterwolde

Fokveedag Oldebroek

Gymnastiekvereniging FIT Oosterwolde

Ijsclub De Flesse

Oranjecomite Oosterwolde

Schietvereniging Willem Tell

Voetbalvereniging V.S.C.O. '61

Zangvereniging Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor

Gemeente Oldebroek - t Loo Oldebroek

Chr. Vrouwenvereniging Maranatha

Kringgroep Oldebroek e.o.

Gemeente Oldebroek - Wezep

Auto Motoren Hobby Club (AMHC)

Badminton '80 Wezep

Bridgeclub de Heigraaf

Buurtvereniging Wijk U

Chr. Gym. Vereniging OLVO

Christelijke Mannenkoor Laudate Deum

Christelijke zangvereniging Pro Ecclesia

Christenvrouw afd. Wezep-Hattemerbroek

CMV De Eendracht

Cyclo '78 Wezep

E.H.B.O. afd. Wezep

Gospelkoor El Shaddai

Imkersvereniging Wezep en omstreken

Kinderkoor De Merels

Korfbalvereniging Rood-Wit

Majorettenvereniging Majofique

Nut en Sport

Oranje Comité Wezep

Passage, afd. Wezep-Hattemerbroek

Popkoor Watzup

Stichting F.E.W.

Tafeltennisvereniging Wezep

Van Limburg Stirum Korpsen

Vereniging Ailanthus

Vereniging De Heuvelruiters

Voetbalvereniging W.H.C.

Volkstuinvereniging Wezep e.o.

Volleybal Talenten (TRZ)

Volleybalvereniging VZK

W.T.C. Wezepse Tennisclub

Zwemvereniging Noord-Veluwe

Gemeente Overige kernen - Hierden

Buurtvereniging Hierden

Christelijke Vrouwenvereniging Hierden

Christelijk Hierdens Mannenkoor

De Tippezangers

Gemengde zangvereniging "Zanglust"

Gymnastiekvereniging H.S.C.

Randmeerruiters Trippelaartjes Menvereniging Hierden

Ruitersportvereniging Stal Rodeo

Tennisvereniging De Rumels

t Hierder Zangkoor

Voetbalvereniging Hierden

Gemeente Overige kernen - Kamperveen

Passage afd. Kamperveen

Gemeente Overige kernen - Welsum

S.V. Welsum

Vereniging voor Volksvermaken Welsum